Dotace EU | Veřejné zakázky | Administrace projektů | Dotační poradenství | Monitoring projektů
Jsme poradenskou společností specializující se na dotační poradenství všech programů EU i dalších zahraničních a národních titulů.

Dotační financování
Vašeho projektu

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti projektového řízení pro municipality a jimi zřízené organizace, státní instituce, neziskový sektor i soukromé společnosti.

Pomůžeme realizovat
Vaši projektovou vizi

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti projektového řízení pro municipality a jimi zřízené organizace, státní instituce, neziskový sektor i soukromé společnosti.

Pomůžeme realizovat
Vaši projektovou vizi

Od promyšlení záměru, nalezení vhodného zdroje financování, zpracování žádosti, organizace výběrového řízení až po administraci projektu.

Provedeme Vás
úspěšně projektem

Vaše dotační možnosti

Aktuální dotační výzvy

Připravujeme