Dotace EU | Veřejné zakázky | Administrace projektů | Dotační poradenství | Monitoring projektů

Představení společnosti

Jsme poradenskou společností specializující se na dotační poradenství všech programů EU i dalších zahraničních a národních titulů. Zajišťujeme komplexní servis v oblasti projektového řízení pro municipality a jimi zřízené organizace, státní instituce, neziskový sektor i soukromé společnosti.

Máme dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením a se získáváním dotací ze všech operačních programů EU v rámci programovacího období 2007-2013, i dalších zahraničních dotačních titulů. Máme zkušenosti s množstvím investičních i neinvestičních projektů, a to jak s poradenstvím při přípravě projektu, tak se zpracováním žádostí o dotaci dle pravidel jednotlivých dotačních titulů, realizací těchto projektů a jejich následnou administrací.


Jsme tu pro Vaše projekty. S důvěrou se na nás můžete kdykoliv obrátit.


Naši klienti

S důvěrou se na nás obrátily subjekty z řad municipalit a jimi zřízených organizací, státních institucí, neziskového sektoru i soukromých společností.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
ISŠA Brno
Obaly Ladický
Vraník s.r.o.
Vraník s.r.o.
Alumistr SE
Alumistr SE
Obec Jabloňany
Obec Jabloňany
Obec Majetín
Obec Majetín
MediaCall, s.r.o.
MediaCall, s.r.o.
MORACELL s.r.o.
MORACELL s.r.o.
INTERTECH PLUS s.r.o.
INTERTECH PLUS s.r.o.
MB Power Group
MB Power Group
BRNO INN, a.s.
BRNO INN, a.s.
SkyPower s.r.o.
SkyPower s.r.o.